HİZMETLER CBS Tabanlı Kent Planlama
CBS(Coğrafi Bilgi Sistemleri) ile amacımız şehirleri birer akıllı şehir haline getirmektir. Bu doğrultuda CBS coğrafi verilerin toplanması, modellenmesi, depolanması, analiz edilmesi, geri çağrılmasını sağlamaktadır.