HİZMETLER Veri Birleştirme
Şirketimiz kamu kurumlarıyla gerçekleştirdiği projelerle veri birleştirmeye değer vermektedir. Veri birleştirme sistemlerin merkezi kontrolünü ve yönetimini, bilgiye daha fazla erişimi ve daha etkili karar vermeyi sağlamakla beraber; tüm kaynakların etkin ve verimli kullanılması; müşteri hizmetlerinin sunumunu kolaylaştırması; yeni servisler için daha hızlı ve daha az çaba sarf etme ve daha fazla güvenlik sağlama gibi durumları da beraberinde sunar.