HİZMETLER Yenilenebilir Enerji ve CBS
Projelerimizde coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) kullanımı ile şehir coğrafyasını daha etkin algılanmasını ve akıllı karar verme olanaklarının iyileştirilmesini sağlamaktayız. CBS haritalandırma sisteminin yenilenebilir enerji ve enerji planlamasında kritik bir rol oynadığına inanmaktayız. Böylece olası komplikasyonların anında öngörülmesi ve önlenebilmesi hedeflenmektedir.